More

  konsep tolong menolong takaful

  pembentangan belanjawan 2014

  takaful adalah insurans yang berlandaskan syariah. ia bebas daripada unsur riba’, gharar serta maisir. Ia menjadi pilihan masakini dalam membuat perancangan kewangan perlindungan assets. malah ia adalah perancancangan kewangan yang paling utama yang perlu dibuat oleh individu.

  mengeluarkannya daripada pembentangan bajet peribadi adalah suatu perkara yang kurang bijak. Ia perlu dilakukan segera sekarang tanpa perlu menunggu tahun 2014.

  bajet terbaik 2014
  piramid perancangan kewangan