5

konsep tolong menolong takaful

perlindungan assets dengan pelan takaful

takaful adalah insurans yang berlandaskan syariah. ia bebas daripada unsur riba’, gharar serta maisir. Ia menjadi pilihan masakini dalam membuat perancangan kewangan perlindungan assets. malah ia adalah perancancangan kewangan yang paling utama yang perlu dibuat oleh individu.

mengeluarkannya daripada pembentangan bajet peribadi adalah suatu perkara yang kurang bijak. Ia perlu dilakukan segera sekarang tanpa perlu menunggu tahun 2014.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

CommentLuv badge