More

  Pameran Kerjaya Fokus Sektor (Sector Focus Career Fair) Anjuran UiTM Dan TalentCorp

  Sector Fokus Career Fair

  Untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, Malaysia harus bersedia dengan persediaan yang rapi. Pelbagai aspek harus difikir dan ditambah nilai daripada sekarang. Ini sudah pasti melibatkan perubahan dasar ekonomi negara.

  Salah satu aspek yang perlu dipertingkatkan mulai sekarang ialah pembangunan modal insan. Bakat-bakat yang ada di malaysia mestilah dioptimumkan. Ia adalah sebahagian daripada usaha yang strategik untuk mencapai hasrat kerajaan.

  Jadi untuk tujuan ini dan untuk memudahkan kesedaran di kalangan orang ramai tentang peluang kerjaya yang terdapat di dalam sektor utama di bawah 11 Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA), Talent Corporation Malaysia Berhad (Talent Corp) menganjurkan Pameran Kerjaya Fokus Sektor ataupun Sector Fokus Career Fair pada 12 November 2013 baru-baru ini bertempat di Univeriti Teknologi MARA (UiTM). Pameran kerjaya selama 2 hari itu telah dirasmikan oleh YB Senator Dato’ Sri Abdul Wahid bin Omar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri.

  tooh korporat di Sector Fokus Career Fair

  SFCF UiTM adalah satu usaha sama antara TalentCorp , Graduan , MDeC dan UiTM. Fokus bagi pameran itu ialah bidang Perkongsian Perkhidmatan (Shared Services) dan Penyumberan Luaran (Outsourcing). Dua bidang ini diringkaskan sebagai Shared Services and Outsourcing (SSO).

  ruang pameran Sector Fokus Career Fair

  Pameran ini memberi peluang kepada graduan untuk bertemu dengan CEO dan wakil-wakil kanan HR syarikat-syarikat yang mengambil bahagian, di samping menyediakan platform untuk syarikat-syarikat untuk mencari bakat berpotensi dari universiti-universiti di Malaysia.

  Antara pengunjung yang hadir yang kebanyakannya terdiri daripada para pelajar

  Beberapa industri kritikal memerlukan modal insan cemerlang , dan pelajar dapat menggunakan peluang ini untuk lebih memahami bagaimana sektor-sektor ini berkembang di Malaysia. Syarikat-syarikat juga mempunyai peluang untuk mendidik orang ramai mengenai perkembangan industri , penjenamaan sektor dan peningkatan pemahaman sektor SSO .

  Antara pengisian pameran ini ialah Ceramah Kerjaya dan slot Couch Corner . Ceramah Kerjaya adalah satu platform yang dibangunkan untuk generasi muda untuk melibatkan diri dengan pemimpin industri terkemuka manakala slot Couch Corner telah direka untuk pengunjung, terutamanya pelajar , untuk berinteraksi dengan syarikat-syarikat di dalam suasana yang lebih santai.

  peserta yang hadir di salah satu bengkel anjuran Sector Fokus Career Fair
  peserta ceramah ataupun bengkel kerjaya

  Semasa sesi dialog di SFCF Dato  Sri Wahid semat berkongsi pandangan beliau  bahawa

  “pembangunan sosio- ekonomi Malaysia telah maju dengan cara yang strategik dan mampan untuk mencapai wawasan anjakan ekonomi. Antara langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai matlamat ini adalah perancangan komprehensif melalui penggubalan dasar yang efektif, membangunkan program-program melalui pendekatan berasaskan hasil , memperkukuhkan modal insan ke arah meningkatkan kecekapan dan profesionalisme, dan mewujudkan kapasiti organisasi bagi penyampaian perkhidmatan yang berkesan. Pertumbuhan ekonomi boleh dicapai melalui penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap, dan syarikat-syarikat yang berbeza mengambil bahagian di pameran kerjaya hari ini adalah bukti bahawa Perkongsian Perkhidmatan dan industri Penyumberan Luaran akan menjadi tumpuan utama untuk menggerakkan Malaysia ke hadapan . “

  Menurut Johan Mahmood Merican, Ketua Pegawai Eksekutif TalentCorp pula:

  “Kejayaan Program Transformasi Ekonomi (ETP ) kita bergantung kepada kemampuan untuk mempunyai kuantiti dan kualiti bakat yang betul, untuk menyokong sektor keutamaan Malaysia untuk terus berkembang. Malaysia sememangnya mempunyai bakat muda yang berpotensi. TalentCorp dan UiTM menganjurkan SFCF ini untuk memberi pendedahan dan menarik graduan muda Malaysia untuk meneruskan kerjaya yang menarik dalam sektor perkongsian perkhidmatan yang sedang berkembang pesat. Kami yakin ia adalah satu cadangan yang menang-menang, – melalui kerjaya dalam perkhidmatan perkongsian , graduan muda kita akan menikmati pengalaman antarabangsa di Malaysia dan pada masa yang sama , mereka boleh memainkan peranan mereka dalam menyumbang kepada kejayaan industri dan transformasi Malaysia. “

  Ini pula adalah intipati ucapan Profesor Dato’ Dr Abdullah Mohammed Said, Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar, UiTM:

  “Wawasan UiTM adalah untuk mewujudkan reputasi sebagai sebuah universiti utama kecemerlangan akademik, mampu menghasilkan individu yang dinamik dan bertaraf dunia dan berdaya saing dengan prinsip beretika . Di sini kita berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kepakaran generasi akan datang dalam semua bidang pengajian melalui program-program profesional, penyelidikan dan khidmat masyarakat berdasarkan nilai-nilai moral dan etika yang profesional. Dalam dunia globalisasi ini, kami mengalu-alukan inisiatif seperti pameran kerjaya ini kerana ia menyediakan pelajar-pelajar kita dengan platform yang kukuh untuk mereka meneroka industri kritikal seperti SSO dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. “

  Untuk makluman SFCF UiTM disokong oleh lebih daripada 30 syarikat, termasuk AIG, DHL, Electrolux , Frost & Sullivan , GlaxoSmithKline , HP, IBM, LaFarge , Sime Darby dan PwC.

   

  _________________________________________________________________

  Sedikit Mengenai Talent Corporation Malaysia Berhad ( TalentCorp ):

  TalentCorp telah ditubuhkan pada 1 Januari 2011 di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk membentuk dan memudahkan inisiatif untuk menangani adanya bakat selaras dengan keperluan transformasi ekonomi negara. Bekerjasama dengan agensi-agensi dan majikan dalam sektor ekonomi utama Kerajaan yang berkaitan, TalentCorp membangunkan inisiatif yang dipacu oleh permintaan tertumpu kepada tiga teras strategik, khususnya

  1. Mengoptimumkan bakat Malaysia
  2. menarik dan Memudahkan Bakat Global
  3. Membina Rangkaian Bakat yang cemerlang

   

  Latest articles

  Related articles

  10 Comments

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  CommentLuv badge