More

  Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali Dan Zikir Amalannya

   

  Zikir-zikir di atas adalah zikir-zikir yang selalu diamalkan oleh Imam Al-Ghazali, seorang ulama yang terkenal kerana kesolehannya dan ilmunya yang tinggi. Kita juga boleh mengamalkan zikir ini. Moga kita mendapat keberkatan dariNya.

  Berikut saya sertakan riwayat hidup Imam Al-Ghazali yang amat masyhur itu:
  Imam Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan 1058 Masihi di at-Taabiran/Ghazalah di bandar Tus, Khurasan (Iran). Nama sebenarnya Imam Al-Ghazali ialah Abu Hamad Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali.

  Imam Al-Ghazali digelar “Al-Ghazali” bersempena dengan gelaran bapanya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing (al-Ghazzal). Ada yang mengatakan mengambil sempena kampung kelahirannya, Ghazalah.

  Imam Al-Ghazali berasal dari keluarga yang miskin. Bapanya merupakan seorang ahli Sufi yang sangat warak. Bapa beliau mempunyai cita-cita yang tinggi iaitu ingin melihat anaknya menjadi orang alim dan soleh.

  Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir dan ahli falsafah Islam yang terkemuka hingga kini.

  Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada hari Isnin 14 Jamadilakhir tahun 505 Hijrah ( 1111M) di Tus dan jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.

  Imam Al-Ghazali mempunyai daya hafalan dan ingatan yang kuat dan bijak berhujah. Beliau menguasai berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Beliau juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir demi untuk mencari
  dan menuntut ilmu pengetahuan.

  Imam Al-Ghazali terkenal sebagai ahli falsafah Islam yang telah mengharumkan nama ulama Islam di Eropah melalui hasil-hasil karyanya yang bermutu tinggi.

  Pada peringkat awalnya Imam Al-Ghazali mendapat pendidikan secara percuma kerana keluarganya miskin. Beliau mempelajari ilmu fikah pada waktu itu. Beliau seterusnya mempelajari tauhid, mantiq, usul fikah dan falsafah serta menyelidik dan mengkaji segala pendapat empat mazhab hingga mahir dalam bidang-bidang tersebut.

  Selepas itu Imam Al-Ghazali menyambung pelajarannya dengan seorang guru yang bernama Ahmad Al-Razkani, kemudian berguru pula dengan Abu Nasr Al-Ismail di Jorjan.

  Oleh sebab Al-Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu beliau telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizamiah di Baghdad. Beliau juga telah mengembara ke beberapa tempat seperti Makkah, Madinah, Mesir dan Jerusalem untuk mendalami ilmu falsafah yang dipelajarinya.

  Sewaktu dalam pengembaraan, beliau telah menulis kitab “Ihya Ulumiddin” yang memberi sumbangan yang besar kepada masyarakat dan pemikiran Islam dalam semua masalah yang mana masih menjadi rujukan pada masa kini.
  Sumbangan.

  Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa, untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, seseorang itu hendaklah mempunyai ilmu dan diamalkan dengan baik dan ikhlas hanya kerana Allah S.W.T.

  Imam Al-Ghazali adalah seorang merupakan ahli fikir Islam yang telah meninggalkan jasa yang dapat di nilai melalui hasil-hasil karyanya. Beberapa hasil karya Imam Al-Ghazali telah diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa Eropah untuk dijadikan rujukan kepada penuntut-penuntut di pusat-pusat pengajian tinggi. Hasil karya beliau yang terkenal ialah Ihya Ulumiddin yang merangkumi ilmu akidah, fikah,falsafah, akhlak dan tasawuf.

  Segala hasil-hasil tulisan beliau telah mempengaruhi ahli fikir Islam selepasnya, seperti Jalaluddin ar-Rumi, Syeikh Al-Ashraf, Ibnu Rusyd dan Syah Waliyullah. Kebanyakkan hasil-hasil karya Imam Al-Ghazali berbentuk falsafah. Oleh hal yang demikian pengkaji-pengkaji Barat menganggap, Imam Al-Ghazali adalah seorang ahli falsafah. Antara hasil-hasil karya beliau yang lain termasuklah:

  1. Ihya Ulumiddin. ii. Al-Munqiz Min ad-Dalal
  2. Mizanul-amal. iii.Tahafut al-Falasifah
  3. Hidayah Al-Salikin v.Jawahir Al-Quran.
  4. Minhaj al-Abidin vii. Asma Allah al-Husna
  5. Ayyuha al-Walad ix. Kimia as-Sa’adah.

  Wallahua’lam.

  Sumber

  Latest articles

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  CommentLuv badge