5

bleu nagas video brosur (Small)

penerbit drama bersiri Planet Kiara 1 dan 2

bleu nagas adalah syarikat SME yang mempunyai asas perniagaan di dalam penerbitan filem dan pengiklanan. Mereka ini telah mengilhamkan idea Video Brosur yang boleh digunakan oleh syarikat kecil dan sederhana.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

CommentLuv badge